ارتباط با ما 53884 - (21) 98+

شاخص بهره وری چیست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه شاخص بهره وری چیست؟ شاخص بهره وری به میزان تولید و خدماتی که در مقابل هزینه‌های مربوط به تولید و ارائه آن‌ها قرار می‌گیرد، اشاره دارد. بهره وری معمولاً با تقسیم تولید خالص بر هزینه‌های مربوط به تولید و خدمات محاسبه می‌شود. شاخص بهره‌وری یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد در صنعت، کشور و سازمان‌ها است. ...

شاخص بهره وری
2 دقیقه
0 دیدگاه
روابط عمومی کارگاهِ تو
زمان مطالعه: 2 دقیقه

شاخص بهره وری چیست؟

شاخص بهره وری به میزان تولید و خدماتی که در مقابل هزینه‌های مربوط به تولید و ارائه آن‌ها قرار می‌گیرد، اشاره دارد. بهره وری معمولاً با تقسیم تولید خالص بر هزینه‌های مربوط به تولید و خدمات محاسبه می‌شود. شاخص بهره‌وری یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد در صنعت، کشور و سازمان‌ها است.

ابزارهای اندازه گیری شاخص های بهره وری کدامند؟

ابزارهای اندازه‌گیری شاخص‌های بهره وری عبارتند از:

۱. روش سودآوری سرمایه‌گذاری (ROI)

۲. روش بهره وری کل عوامل (TFP)

۳. روش تولید بیشتر با هزینه کمتر (LEP)

۴. روش بهره وری جزئی (PI)

۵. روش مقایسه‌ای (BM)

۶. روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

توجه به شاخص های بهره‌وری درچه محیط هایی الزامی است؟

توجه به شاخص های بهره وری در هر محیطی الزامی است، از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و … زیرا بهره وری در هر حوزه اقتصادی مهم است و می تواند به بهبود عملکرد و رشد اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، توجه به این شاخص ها در سطح سازمانی نیز بسیار مهم است تا بتوان بهبود عملکرد سازمان را اندازه‌گیری و بهبود بخشید.

رعایت شاخص های بهره وری چه مزیت هایی را به دنبال دارد؟

رعایت این شاخص ها در هر حوزه اقتصادی و سطح سازمانی، مزایای زیر را به دنبال دارد:
1. افزایش تولید و کاهش هزینه ها: با بهبود بهره وری، تولید بیشتر و با کمترین هزینه های ممکن امکان پذیر می شود.
2. رقابت پذیری بیشتر: با افزایش بهره وری، کیفیت محصولات و خدمات بهبود می یابد و در نتیجه رقابت پذیری بیشتری برای سازمان فراهم می شود.
3. افزایش سودآوری: با بهبود عملکرد سازمان و افزایش تولید، سودآوری سازمان نیز افزایش می یابد.
4. حفظ محیط زیست: با بهبود بهره وری، مصرف منابع طبیعی کاهش می یابد و در نتیجه محیط زیست حفظ می شود.
5. افزایش رضایت مشتریان: با بهبود کیفیت محصولات و خدمات، رضایت مشتریان افزایش می یابد و در نتیجه ارتباطات با مشتریان بهبود می یابد.
6. افزایش اشتغال: با افزایش تولید و سودآوری سازمان، فرصت های شغلی بیشتری برای جامعه فراهم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.