ارتباط با ما 53884 - (21) 98+

معرفی تیم

زمان مطالعه: 3 دقیقه
مینامحمدی

مینامحمدی

مدیر داخلی

محمد حسین احمدی

محمدحسین احمدی

توسعه دهنده تکنولوژی

مرآت شریعتی نیاسر

مرآت شریعتی نیاسر

قائم مقام و متخصص امور حقوقی و قراردادی

امید علیزاده

امیدعلیزاده

مدیرعامل و مدیر راهبری کارگاهِ تو

سمیرا تارمنصور

سمیرا تارمنصور

کارشناس اداری و تولید محتوا

محمدنعیم گلخنی

محمدنعیم گلخنی

مدیر تیم برنامه نویسی و برنامه نویس سمت سرور

محمدحسین عبدی زاده

محمدحسین عبدی زاده

کارشناس تحقیق و توسعه

فراز غروی

فراز غروی

کارشناس تحقیق و توسعه

علی علیزاده

علی علیزاده

کارشناس فروش

محمدحسین مهرابی

محمدحسین مهرابی

توسعه دهنده قطعات اینترنت اشیاء