ارتباط با ما 53884 - (21) 98+

معرفی تیم

زمان مطالعه: 3 دقیقه
امید علیزاده

امید علیزاده

مدیرعامل و مدیر راهبری

مینامحمدی

مینا محمدی

مدیر داخلی

مرآت شریعتی نیاسر

مرآت شریعتی نیاسر

قائم مقام و متخصص امور حقوقی و قراردادی

عرفان سقاباشی

مدیر تیم برنامه نویسی

محمد جعفری

کارشناس بازرگانی

فاطمه دانش پژوه

کارشناس برنامه نویسی

فراز غروی

فراز غروی

کارشناس تحقیق و توسعه

محمدحسین عبدی زاده

محمدحسین عبدی زاده

کارشناس تحقیق و توسعه

علی علیزاده

علی علیزاده

کارشناس فنی

سمیرا تارمنصور

سمیرا تارمنصور

کارشناس اداری و تولید محتوا