ارتباط با ما 53884 - (21) 98+

مدیریت قرارداد پروژه های ساختمانی چیست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه مدیریت قرارداد پروژه های ساختمانی چیست؟ مدیریت قرارداد پروژه‌های ساختمانی یک نوع قرارداد پیمانکاری است که در آن کارفرما تمام امور مربوط به برنامه ریزی و مدیریت اجرای پروژه را به شخص حقیقی یا حقوقی می سپارد. پیمانکار مدیریت پروژه، درصدی از هزینه های ساخت و ساز را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند. ...

مدیریت قرارداد پروژه های ساختمانی
2 دقیقه
0 دیدگاه
روابط عمومی کارگاهِ تو
زمان مطالعه: 2 دقیقه

مدیریت قرارداد پروژه های ساختمانی چیست؟

مدیریت قرارداد پروژه‌های ساختمانی یک نوع قرارداد پیمانکاری است که در آن کارفرما تمام امور مربوط به برنامه ریزی و مدیریت اجرای پروژه را به شخص حقیقی یا حقوقی می سپارد. پیمانکار مدیریت پروژه، درصدی از هزینه های ساخت و ساز را به عنوان حق الزحمه دریافت می کند. در قراردادی که در مدیریت پیمان بسته میشود هر دو طرف قرارداد نفع می برند.

مزایای مدیریت قرارداد پروژه‌های ساختمانی برای کارفرما:

کاهش ریسک‌های پروژه
کاهش هزینه‌ها
افزایش بهره‌وری
بهبود کیفیت
کاهش زمان اجرای پروژه

مراحل مدیریت قرارداد پروژه‌های ساختمانی:

1. مرحله آغازین: در این مرحله، کارفرما و پیمانکار مدیریت پروژه، قرارداد را منعقد می کنند و وظایف و مسئولیت های هر یک از طرفین مشخص می شود.

2. مرحله برنامه ریزی: در این مرحله، پیمانکار مدیریت پروژه، برنامه ریزی کل پروژه را انجام می دهد. این برنامه ریزی شامل زمانبندی، بودجه، منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز پروژه است.

3. مرحله اجرا: در این مرحله، پیمانکار مدیریت پروژه، عملیات اجرایی پروژه را بر عهده می گیرد. این عملیات شامل انتخاب پیمانکاران اجرایی، مدیریت منابع مالی و انسانی، تهیه گزارشات و مستندات و پیگیری و رفع مشکلات و چالش های پروژه است.

4. مرحله تحویل: در این مرحله، پیمانکار مدیریت پروژه، پروژه را به کارفرما تحویل می دهد. در این مرحله، کیفیت پروژه و مطابقت آن با مشخصات فنی مورد بررسی قرار می گیرد.
مدیریت قرارداد پروژه‌های ساختمانی، یک روش موثر برای کاهش ریسک‌ها، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت پروژه‌های ساختمانی است. این روش، به کارفرما کمک می کند تا پروژه خود را با موفقیت و در زمان و هزینه تعیین شده به پایان برساند.

 

در مدیریت قرارداد پروژه های ساختمانی چه نکاتی را رعایت می کند؟

 در مدیریت قرارداد پروژه های ساختمانی باید نکات زیر رعایت شود:
انتخاب پیمانکار مناسب: انتخاب پیمانکار مناسب یکی از مهمترین عوامل در موفقیت پروژه است. در انتخاب پیمانکار باید به موارد مختلفی مانند تجربه، دانش فنی، تجهیزات و نیروی انسانی پیمانکار توجه شود.
تعیین وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد: وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد باید به صراحت در قرارداد مشخص شود. این امر به جلوگیری از بروز اختلافات در آینده کمک می کند.
تعیین ضوابط و معیارهای ارزیابی عملکرد: ضوابط و معیارهای ارزیابی عملکرد پیمانکار باید به صراحت در قرارداد مشخص شود. این امر به اطمینان از رعایت استانداردها و کیفیت مورد نظر کارفرما کمک می کند.
مدیریت ریسک ها: مدیریت ریسک ها یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت قرارداد پروژه های ساختمانی است. 
رعایت نکات ذکر شده می تواند به موفقیت پروژه های ساختمانی و جلوگیری از بروز مشکلات و اختلافات کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.